Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За ролята на конгрегацията и ктиторите в изграждането на католическата храмова мрежа в българските земи през ХV – ХVІІ век


Автори:
Хитко Вачев

Страници: 437-447

Резюме:

The study focuses on the role of the Sacred Congregation for the Faith and the various donors in the funding of the construction of Catholic churches in the Bulgarian lands in the 15th – 17th centuries.


Ключови думи:

Congregation, church, bishop, Catholics, donor.

Изтегляне


110 изтегляния от 19.5.2020 г.