Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Проф. д-р Красимира Мутафова – изследовател, преподавател, приятел, добър човек


Автори:
Мария Калицин

Страници: 15-18

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


93 изтегляния от 18.5.2020 г.