Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Имитативни капачета за териак на венецианската аптека “ALLA TESTA DјORO” от Великотърновско


Автори:
Илиян Петракиев

Страници: 578-588

Резюме:

The subject of this study are two imitation caps for Theriac of the Alla Testa dјOro Venetian pharmacy. A photogrammetric comparative analysis was carried out. The obtained results indicate that they were made in same mould and most probably at one workshop.


Ключови думи:

Theriac, Varbovka, Hotnitsa, Ottoman Empire, medicine.

Изтегляне


83 изтегляния от 20.5.2020 г.