Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Делници и празници в българското III-класно училище „Йосиф I“ в Цариград през 30-те години на миналия век


Автори:
Хюсеин Мевсим

Страници: 589-611

Резюме:

The report presents the everyday life of the Bulgarian School “Joseph I“ in Istanbul in the 1930s. The emphasis is placed on the student’s and teacher’s composition, the objectives and the state of the school, the curriculum and various festive events of the school.


Ключови думи:

Tsarigrad, school, Bulgarian

Изтегляне


78 изтегляния от 20.5.2020 г.