Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За авторите


Автори:
Страници: 777-786

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


95 изтегляния от 20.5.2020 г.