Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Сарацинските пирати и „Свещената война“ в Западното Средиземноморие през VIII – X век


Автори:
Владислав Иванов

Страници: 72-82

Резюме:

In 9th–10thcenturies Muslim warriors called by the Christian contemporaries “Saracen pirates“ attacked the Mediterranean littoral of Western Europe. The response of the Christians was similar, and the consequences – unpredictable.


Ключови думи:

The Mediterranean Sea, Islam, Saracens, Pirates, Christians, “Holy War”.

Изтегляне


236 изтегляния от 19.5.2020 г.