Годишник на Историческия факултет
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Годишник на Историческия факултет, 2020 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 64 от 8.2.2021 г.)

За учения и преподавателя проф. д.и.н. Иван Стоянов
Петко Ст. Петков
(изтегляния 56 от 8.2.2021 г.)

Превземана ли е София от руската армия през 1829 г.?
Пламен Митев
(изтегляния 72 от 8.2.2021 г.)

За броя на участниците в обединената чета на Хаджи Димитър и Стефан Караджата
Николай Хрисовов Симеон Цветков
(изтегляния 103 от 8.2.2021 г.)

Непознати снимки на Тодор Лука Лефтеров (1852–1876)
Атанаска Стамболийска
(изтегляния 46 от 8.2.2021 г.)

Христо Тодоров Стоянов – образование и личностно формиране
Христина Христова
(изтегляния 61 от 9.2.2021 г.)

Нови щрихи към първообраза на Търновската конституция
Милко Палангурски Светла Атанасова
(изтегляния 65 от 9.2.2021 г.)

Доктор Анастасия Головина като психотерапевт
Калчо Калчев
(изтегляния 42 от 9.2.2021 г.)

За авторството на две публикации, приписвани на Захари Стоянов
Тодорка Михалева Стефан Йорданов
(изтегляния 48 от 9.2.2021 г.)

Български женски съюз „Любов към родината“ – Ямбол
Станислав Иванов
(изтегляния 38 от 9.2.2021 г.)

Как се ражда българското гражданско общество
Искра Баева
(изтегляния 36 от 9.2.2021 г.)

За авторите
(изтегляния 49 от 9.2.2021 г.)