СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1994 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 339 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 323 от 1.2.2018 г.)

Първата крачка на "Издател"

(изтегляния 325 от 1.2.2018 г.)

Похвала на книжовността
Ани Гергова

(изтегляния 333 от 1.2.2018 г.)

"Не искам да съм една от всички" (Интервю)
Димитрина Василева

(изтегляния 340 от 1.2.2018 г.)

Елена - духовно и книжовно средище
Христо Медникаров

(изтегляния 544 от 1.2.2018 г.)

Оцеляване и съзидание
Елена Юрченко

(изтегляния 352 от 1.2.2018 г.)

Коне в градината (Разказ)
Йордан Великов

(изтегляния 382 от 1.2.2018 г.)