СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1994 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 204 от 1.2.2018 г.)

Рецензии
(изтегляния 202 от 1.2.2018 г.)

Първата крачка на "Издател"
(изтегляния 196 от 1.2.2018 г.)

Похвала на книжовността
Ани Гергова
(изтегляния 202 от 1.2.2018 г.)

"Не искам да съм една от всички" (Интервю)
Димитрина Василева
(изтегляния 211 от 1.2.2018 г.)

Елена - духовно и книжовно средище
Христо Медникаров
(изтегляния 306 от 1.2.2018 г.)

Оцеляване и съзидание
Елена Юрченко
(изтегляния 238 от 1.2.2018 г.)

Коне в градината (Разказ)
Йордан Великов
(изтегляния 237 от 1.2.2018 г.)