СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1994 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 558 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 521 от 1.2.2018 г.)

Първата крачка на "Издател"

(изтегляния 516 от 1.2.2018 г.)

Похвала на книжовността
Ани Гергова

(изтегляния 548 от 1.2.2018 г.)

"Не искам да съм една от всички" (Интервю)
Димитрина Василева

(изтегляния 555 от 1.2.2018 г.)

Елена - духовно и книжовно средище
Христо Медникаров

(изтегляния 834 от 1.2.2018 г.)

Оцеляване и съзидание
Елена Юрченко

(изтегляния 542 от 1.2.2018 г.)

Коне в градината (Разказ)
Йордан Великов

(изтегляния 617 от 1.2.2018 г.)