СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1994 / Том 1 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 481 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 445 от 1.2.2018 г.)

Първата крачка на "Издател"

(изтегляния 448 от 1.2.2018 г.)

Похвала на книжовността
Ани Гергова

(изтегляния 468 от 1.2.2018 г.)

"Не искам да съм една от всички" (Интервю)
Димитрина Василева

(изтегляния 475 от 1.2.2018 г.)

Елена - духовно и книжовно средище
Христо Медникаров

(изтегляния 697 от 1.2.2018 г.)

Оцеляване и съзидание
Елена Юрченко

(изтегляния 475 от 1.2.2018 г.)

Коне в градината (Разказ)
Йордан Великов

(изтегляния 538 от 1.2.2018 г.)