СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2008 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 379 от 23.6.2017 г.)

Графемите на писмото на Homo Sapiens’a
Александра Куманова Стоян Денчев

(изтегляния 426 от 23.6.2017 г.)

Електронни библиотеки
Тодор Тодоров

(изтегляния 1734 от 23.6.2017 г.)

Художественият живот на страниците на сп. “Завети” (1934–1940)
Евгения Русинова

(изтегляния 637 от 23.6.2017 г.)

Святото Кирило-Методиево дело: провидчество на XXI век
Александра Куманова

(изтегляния 391 от 23.6.2017 г.)

Публикации в чужбина на авторски книги
Валентина Трифонова

(изтегляния 403 от 23.6.2017 г.)

С любов и грижа към децата
Пламена Златкова

(изтегляния 799 от 23.6.2017 г.)

Исусови ливади
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 435 от 23.6.2017 г.)