СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2008 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 257 от 23.6.2017 г.)

Графемите на писмото на Homo Sapiens’a
Стоян Денчев Александра Куманова
(изтегляния 290 от 23.6.2017 г.)

Електронни библиотеки
Тодор Тодоров
(изтегляния 1400 от 23.6.2017 г.)

Художественият живот на страниците на сп. “Завети” (1934–1940)
Евгения Русинова
(изтегляния 448 от 23.6.2017 г.)

Святото Кирило-Методиево дело: провидчество на XXI век
Александра Куманова
(изтегляния 262 от 23.6.2017 г.)

Публикации в чужбина на авторски книги
Валентина Трифонова
(изтегляния 268 от 23.6.2017 г.)

С любов и грижа към децата
Пламена Златкова
(изтегляния 585 от 23.6.2017 г.)

Исусови ливади
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 297 от 23.6.2017 г.)