СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2008 / Том 10 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 525 от 23.6.2017 г.)

Графемите на писмото на Homo Sapiens’a
Александра Куманова Стоян Денчев

(изтегляния 596 от 23.6.2017 г.)

Електронни библиотеки
Тодор Тодоров

(изтегляния 2036 от 23.6.2017 г.)

Художественият живот на страниците на сп. “Завети” (1934–1940)
Евгения Русинова

(изтегляния 829 от 23.6.2017 г.)

Святото Кирило-Методиево дело: провидчество на XXI век
Александра Куманова

(изтегляния 550 от 23.6.2017 г.)

Публикации в чужбина на авторски книги
Валентина Трифонова

(изтегляния 543 от 23.6.2017 г.)

С любов и грижа към децата
Пламена Златкова

(изтегляния 968 от 23.6.2017 г.)

Исусови ливади
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 589 от 23.6.2017 г.)