СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2008 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 544 от 23.6.2017 г.)

Български издателства и издания в чужбина
Георги Василев

(изтегляния 584 от 23.6.2017 г.)

Феноменология на библиофилството
Диана Ралева

(изтегляния 498 от 23.6.2017 г.)

“Международната лига на антикварните книготърговци”
Мария Гуленова

(изтегляния 599 от 23.6.2017 г.)

Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта на нестинарската феноменология в България
Александра Куманова Стоян Денчев Никола Казански Милен Куманов

(изтегляния 839 от 23.6.2017 г.)

България в културното многообразие на Европа
Стела Асенова

(изтегляния 679 от 23.6.2017 г.)

Графикът Христо Цацинов
Мотко Бумов

(изтегляния 469 от 23.6.2017 г.)

За филма "Ритъмът на времето"

(изтегляния 618 от 23.6.2017 г.)

Ритъмът на времето. Нестинарство: информационна карта
Йорданка Захариева

(изтегляния 649 от 23.6.2017 г.)