СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2008 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 425 от 23.6.2017 г.)

Български издателства и издания в чужбина
Георги Василев

(изтегляния 431 от 23.6.2017 г.)

Феноменология на библиофилството
Диана Ралева

(изтегляния 366 от 23.6.2017 г.)

“Международната лига на антикварните книготърговци”
Мария Гуленова

(изтегляния 468 от 23.6.2017 г.)

Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта на нестинарската феноменология в България
Александра Куманова Стоян Денчев Никола Казански Милен Куманов

(изтегляния 652 от 23.6.2017 г.)

България в културното многообразие на Европа
Стела Асенова

(изтегляния 553 от 23.6.2017 г.)

Графикът Христо Цацинов
Мотко Бумов

(изтегляния 342 от 23.6.2017 г.)

За филма "Ритъмът на времето"

(изтегляния 495 от 23.6.2017 г.)

Ритъмът на времето. Нестинарство: информационна карта
Йорданка Захариева

(изтегляния 527 от 23.6.2017 г.)