СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2008 / Том 10 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 588 от 23.6.2017 г.)

Български издателства и издания в чужбина
Георги Василев

(изтегляния 638 от 23.6.2017 г.)

Феноменология на библиофилството
Диана Ралева

(изтегляния 550 от 23.6.2017 г.)

“Международната лига на антикварните книготърговци”
Мария Гуленова

(изтегляния 650 от 23.6.2017 г.)

Експедиция в Иран за установяване историографската информационна карта на нестинарската феноменология в България
Александра Куманова Стоян Денчев Никола Казански Милен Куманов

(изтегляния 935 от 23.6.2017 г.)

България в културното многообразие на Европа
Стела Асенова

(изтегляния 754 от 23.6.2017 г.)

Графикът Христо Цацинов
Мотко Бумов

(изтегляния 520 от 23.6.2017 г.)

За филма "Ритъмът на времето"

(изтегляния 666 от 23.6.2017 г.)

Ритъмът на времето. Нестинарство: информационна карта
Йорданка Захариева

(изтегляния 694 от 23.6.2017 г.)