СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Трансцендираните светове в белетристиката на Павел Вежинов от 70-те и 80-те години на XX век


Автори:
Христина Христова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


750 изтегляния от 23.6.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (498) / Bulgaria  (48) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Europe  (2) / France  (1) / Germany  (39) / Italy  (1) / Portugal  (1) / Russian Federation  (8) / Serbia  (1) / Sweden  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (41) / United States  (92)