СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2009 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 405 от 15.6.2017 г.)

Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 685 от 15.6.2017 г.)

Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в нестинарската обредност
Александра Куманова Стоян Денчев Николай Василев Никола Казански

(изтегляния 520 от 15.6.2017 г.)

Мениджмънт и публична комуникация на проект
Добринка Стойкова Таня Тодорова

(изтегляния 385 от 15.6.2017 г.)

Ролята на библиотечния мениджър за формиране на ефективен екип
Събина Ефтимова Елена Игнатова

(изтегляния 535 от 15.6.2017 г.)

Денят на народните будители и съвременните измерения на будителството
Кристина Върбанова-Денчева

(изтегляния 416 от 15.6.2017 г.)

Мелодия за пътешествието в света на книгата или онтология на хуманитарното познание
Александра Куманова Стоян Денчев

(изтегляния 419 от 15.6.2017 г.)

Ден на отворените врати – V студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ
Жулиета Желева Калина Велкова Мехмед Исмаил Пламен Трайков

(изтегляния 396 от 15.6.2017 г.)