СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2009 / Том 11 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 515 от 15.6.2017 г.)

Съвременните предизвикателства пред печатните комуникации
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 828 от 15.6.2017 г.)

Изследване на информационната карта на трансмисиите на култура в нестинарската обредност
Александра Куманова Стоян Денчев Николай Василев Никола Казански

(изтегляния 643 от 15.6.2017 г.)

Мениджмънт и публична комуникация на проект
Добринка Стойкова Таня Тодорова

(изтегляния 505 от 15.6.2017 г.)

Ролята на библиотечния мениджър за формиране на ефективен екип
Събина Ефтимова Елена Игнатова

(изтегляния 691 от 15.6.2017 г.)

Денят на народните будители и съвременните измерения на будителството
Кристина Върбанова-Денчева

(изтегляния 529 от 15.6.2017 г.)

Мелодия за пътешествието в света на книгата или онтология на хуманитарното познание
Александра Куманова Стоян Денчев

(изтегляния 535 от 15.6.2017 г.)

Ден на отворените врати – V студентска научна конференция и изложба на СВУБИТ
Жулиета Желева Калина Велкова Мехмед Исмаил Пламен Трайков

(изтегляния 516 от 15.6.2017 г.)