СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2009 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 372 от 22.6.2017 г.)

Олга Чавова, тъй наречена скитница (1893–1973)
Жоржета Назърска

(изтегляния 585 от 22.6.2017 г.)

Йовков: поглед през документа
Евгения Русева

(изтегляния 366 от 22.6.2017 г.)

Търновската конституция: културно-историческа ценност
Николай Икономов

(изтегляния 1023 от 22.6.2017 г.)

Силата на уникалната личност
Елена Минева

(изтегляния 364 от 22.6.2017 г.)

Юбилейно издание на сп. “Библиотека”
Лора Петрова

(изтегляния 414 от 22.6.2017 г.)