СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2009 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 253 от 22.6.2017 г.)

Олга Чавова, тъй наречена скитница (1893–1973)
Жоржета Назърска
(изтегляния 351 от 22.6.2017 г.)

Йовков: поглед през документа
Евгения Русева
(изтегляния 239 от 22.6.2017 г.)

Търновската конституция: културно-историческа ценност
Николай Икономов
(изтегляния 842 от 22.6.2017 г.)

Силата на уникалната личност
Елена Минева
(изтегляния 243 от 22.6.2017 г.)

Юбилейно издание на сп. “Библиотека”
Лора Петрова
(изтегляния 267 от 22.6.2017 г.)