СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2009 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 569 от 22.6.2017 г.)

Олга Чавова, тъй наречена скитница (1893–1973)
Жоржета Назърска

(изтегляния 1128 от 22.6.2017 г.)

Йовков: поглед през документа
Евгения Русева

(изтегляния 560 от 22.6.2017 г.)

Търновската конституция: културно-историческа ценност
Николай Икономов

(изтегляния 1228 от 22.6.2017 г.)

Силата на уникалната личност
Елена Минева

(изтегляния 562 от 22.6.2017 г.)

Юбилейно издание на сп. “Библиотека”
Лора Петрова

(изтегляния 605 от 22.6.2017 г.)