СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2009 / Том 11 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 466 от 22.6.2017 г.)

Олга Чавова, тъй наречена скитница (1893–1973)
Жоржета Назърска

(изтегляния 831 от 22.6.2017 г.)

Йовков: поглед през документа
Евгения Русева

(изтегляния 462 от 22.6.2017 г.)

Търновската конституция: културно-историческа ценност
Николай Икономов

(изтегляния 1120 от 22.6.2017 г.)

Силата на уникалната личност
Елена Минева

(изтегляния 459 от 22.6.2017 г.)

Юбилейно издание на сп. “Библиотека”
Лора Петрова

(изтегляния 505 от 22.6.2017 г.)