СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

„Престъпление и наказание”. регламентиране на отношенията автор – преводач – издател в България за периода 1921–1944 г.


Автори:
Васил Загоров

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


679 изтегляния от 16.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (472) / Bulgaria  (18) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (43) / Portugal  (1) / Russian Federation  (9) / Sweden  (1) / Turkey  (3) / Ukraine  (4) / United Kingdom  (41) / United States  (80)