СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2011 / Том 13 / Брой 1

Статии

От София през Франкфурт до Санкт Петербург
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 277 от 16.5.2017 г.)

Информационен код на българското изящно слово: хуманизираща феноменология
Николай Василев Стоян Денчев Александра Куманова
(изтегляния 430 от 16.5.2017 г.)

Значението на компютърните умения в живота на възрастните хора
Добринка Стойкова Иванка Янкова
(изтегляния 270 от 16.5.2017 г.)

Песен на песните
Ангел Чобанов
(изтегляния 294 от 16.5.2017 г.)

Речник по библиотечна и информационна дейност
Марияна Максимова Никола Казански Николай Василев Стоян Денчев Александра Куманова
(изтегляния 625 от 16.5.2017 г.)