СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2011 / Том 13 / Брой 2

Статии

От София през Франкфурт до Санкт Петербург
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 307 от 15.5.2017 г.)

С възрожденски патос
Милко Петров
(изтегляния 297 от 15.5.2017 г.)