СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2011 / Том 13 / Брой 2

Статии

От София през Франкфурт до Санкт Петербург
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 662 от 15.5.2017 г.)

С възрожденски патос
Милко Петров

(изтегляния 589 от 15.5.2017 г.)