СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2012 / Том 14 / Брой 1

Статии

Поздравителен адрес

(изтегляния 521 от 15.5.2017 г.)

„Пътьом през Япония” – а защо не ?
Георги Николов

(изтегляния 557 от 15.5.2017 г.)

Премиера на „Полет до Малпенса” във Велико Търново и Русе
Стела Георгиева

(изтегляния 504 от 15.5.2017 г.)

Повествователни траектории в „Полет до Малпенса”
Христина Христова

(изтегляния 524 от 15.5.2017 г.)

Славчо Чернишев – поетът
Георги Николов

(изтегляния 862 от 15.5.2017 г.)

Методи за управление и анализ на информационния риск
Мариана Петрова

(изтегляния 706 от 15.5.2017 г.)

Русенският държавен архив навърши 60 години
Тодор Билчев

(изтегляния 586 от 15.5.2017 г.)

На пъпа на Берлин
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 500 от 15.5.2017 г.)

„Каквато птицата, такава и песента и”
Стефка Илиева

(изтегляния 681 от 15.5.2017 г.)