СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Информационните текстове в сборника през Възраждането – отговор на новото мислене и задачите на времето


Автори:
Живка Радева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


376 изтегляния от 15.5.2017 г.