СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Две щатски печатни медии – лидери на Тихоокеанското крайбрежие


Автори:
Стела Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


268 изтегляния от 15.5.2017 г.