СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Когнитологичните компаративистични изследвания на студентското научно общество при Унибит: Панорама. Статистика. Методология. Синопсис. Визуализац


Автори:
Александра Куманова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


341 изтегляния от 15.5.2017 г.