СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Методи за управление и анализ на информационния риск


Автори:
Мариана Петрова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


457 изтегляния от 15.5.2017 г.