СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

60 години от рождението на професор д.ик.н. Стоян Денчев Биобиблиографски преглед на публикациите му в и около „Трудовете на Студентско научно общество при УниБИТ”. Посветени на него приноси


Автори:
Силвия Соколова

Страници: -

Резюме:


Публикацията съдържа биографична справка за Ректора на УниБИТ проф. д.ик.н Стоян Денчев (разд. І), изработена на база на публ: Стоян Денчев : Primus inter pares. Game- и play- нология на информационната среда (Аполонова – Дионисиева – Орфеева – Одисеева линии и Тезей : Методология на излизането от лабиринта в обществото на знанието) / А. Куманова, М. Куманов, Н. Василев ; Епиграф: „Аз имам това, което съм дал на другите”. – Грузинска мъдрост. // Cogito[,] ergo sum : Проф. Стоян Денчев на 60 [години] : Юбил. сб. / Състав. Д. Иванов, Н. Костова ; Ред. Д. Иванов. – София, 2013, с. 98–128. Приложен е биобиблиографски списък, систематизиран в три раздела (разд. ІІ-ІV), предоставен в първоначалния си вид през м. януари 2013 г. на съставителите на цит. по-горе сб. при подготовката на включената в него биобиблиография. Вътре в разд. ІІ и ІV материалът е подреден по хронология на „Трудовете на Студентско научно общество при УниБИТ” (тт. І–VІІ) и поредността на публикациите в тях, и са включени както и индивидуалните работи на персоналията, появили се под перото £, така и колективните £. За разд. ІV е направено изключение и в него е включен и материал както от сигналния екземпляр на „Трудовете на Студентско научно общество при УниБИТ” (т. VІІІ), въведени и в електронната страница на СНО при УниБИТ (www.sno.unibit.bg), така и от намиращия се в стадий на подготовка за печат том ІХ на изданието. Вътре в раздел ІІІ материалът е представен по азбучно-хронологичен ред – като на първо място за изтъкнати работите, публикувани на кирилица, после – на латиница. Номерацията в списъка е единна и отразява 67 библиографски записи.


Ключови думи:


Изтегляне


742 изтегляния от 15.5.2017 г.
Изтегляния по държави
France  (1) / Portugal  (1) / Cote D'Ivoire  (1) / United Kingdom  (40) / United States  (95) / Canada  (1) / Germany  (44) / NA (496) / Russian Federation  (9) / China  (2) / Sweden  (2) / Bulgaria  (43) / Turkey  (3) / Ukraine  (4)