СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2013 / Том 15 / Брой 1

Статии

Лисабонски силуети
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 898 от 12.12.2016 г.)

Дигитализацията на книгата – огледален свят или ново битие
Атанас Джаджев

(изтегляния 889 от 12.12.2016 г.)

„Отворете и простете” Homo Ludens
Тервел Стоянов

(изтегляния 560 от 12.12.2016 г.)

Миланският едикт – 313 година (1700 години духовно единение)
Иван Теофилов

(изтегляния 2103 от 12.12.2016 г.)

Изследване за книгата и печатните комуникации
Стела Георгиева

(изтегляния 723 от 12.12.2016 г.)