СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2013 / Том 15 / Брой 1

Статии

Лисабонски силуети
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 533 от 12.12.2016 г.)

Дигитализацията на книгата – огледален свят или ново битие
Атанас Джаджев
(изтегляния 514 от 12.12.2016 г.)

„Отворете и простете” Homo Ludens
Тервел Стоянов
(изтегляния 304 от 12.12.2016 г.)

Миланският едикт – 313 година (1700 години духовно единение)
Иван Теофилов
(изтегляния 1213 от 12.12.2016 г.)

Изследване за книгата и печатните комуникации
Стела Георгиева
(изтегляния 418 от 12.12.2016 г.)