СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2013 / Том 15 / Брой 2

Статии

Из академическото слово на проф. д.п.н. Александра Куманова
Александра Куманова
(изтегляния 311 от 12.12.2016 г.)

“Свобода и правда”
Георги Николов
(изтегляния 328 от 12.12.2016 г.)

VERBA MAGISTRI Пролегомена към ризома на библиосферата
Александра Куманова
(изтегляния 381 от 12.12.2016 г.)

„Отворете и простете”
Мартина Караджинова Андреа Пандулис
(изтегляния 352 от 12.12.2016 г.)

Панорама на българския национален литературен космос
Полина Симова
(изтегляния 330 от 12.12.2016 г.)