СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2013 / Том 15 / Брой 2

Статии

Из академическото слово на проф. д.п.н. Александра Куманова
Александра Куманова

(изтегляния 528 от 12.12.2016 г.)

“Свобода и правда”
Георги Николов

(изтегляния 579 от 12.12.2016 г.)

VERBA MAGISTRI Пролегомена към ризома на библиосферата
Александра Куманова

(изтегляния 622 от 12.12.2016 г.)

„Отворете и простете”
Андреа Пандулис Мартина Караджинова

(изтегляния 581 от 12.12.2016 г.)

Панорама на българския национален литературен космос
Полина Симова

(изтегляния 583 от 12.12.2016 г.)