СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Знаниеви компоненти на нестинарската обредност – съвременна интерпретация


Автори:
Диана Стоянова

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


722 изтегляния от 12.12.2016 г.