СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2014 / Том 16 / Брой 2

Статии

За книгата, издателския бизнес и родното книгоиздаване
Стоян Денчев
(изтегляния 333 от 15.12.2016 г.)

Детските послания на Людмил Дринов
Георги Николов
(изтегляния 280 от 15.12.2016 г.)

Тенденции в опазването на архивите в новата информационна среда
София Василева Тина Петрова
(изтегляния 577 от 15.12.2016 г.)

Информацията като оръжие в „цветните революции“
Мириана Павлова
(изтегляния 316 от 15.12.2016 г.)

“Книгата – врата към миналото и прозорец към бъдещето”
Диана Стоянова
(изтегляния 1003 от 15.12.2016 г.)

Докосване до сърцето на Иран
Александра Куманова
(изтегляния 482 от 15.12.2016 г.)

История с поглед в бъдното
Георги Николов
(изтегляния 276 от 15.12.2016 г.)

Монография с научна и приложна стойност
Кристина Върбанова-Денчева
(изтегляния 295 от 15.12.2016 г.)

Три поеми, или единна стихотворна хроника
Георги Георгиев
(изтегляния 295 от 15.12.2016 г.)

Дневникът – опит да се лицезрем
Любомира Парижкова
(изтегляния 312 от 15.12.2016 г.)

Академик Аркадий Василиевич Соколов – панорама на равносметката
Александра Куманова
(изтегляния 319 от 15.12.2016 г.)

Монография за управление на знанието в библиотеката
Стела Георгиева
(изтегляния 400 от 15.12.2016 г.)

Единение на световете
Емилиана Маркова Андреа Пандулис
(изтегляния 425 от 15.12.2016 г.)