СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2014 / Том 16 / Брой 2

Статии

За книгата, издателския бизнес и родното книгоиздаване
Стоян Денчев

(изтегляния 446 от 15.12.2016 г.)

Детските послания на Людмил Дринов
Георги Николов

(изтегляния 424 от 15.12.2016 г.)

Тенденции в опазването на архивите в новата информационна среда
София Василева Тина Петрова

(изтегляния 739 от 15.12.2016 г.)

С дълбочина и проникновеност в света на визуалната комуникация
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 1178 от 15.12.2016 г.)

Информацията като оръжие в „цветните революции“
Мириана Павлова

(изтегляния 481 от 15.12.2016 г.)

“Книгата – врата към миналото и прозорец към бъдещето”
Диана Стоянова

(изтегляния 1294 от 15.12.2016 г.)

Докосване до сърцето на Иран
Александра Куманова

(изтегляния 644 от 15.12.2016 г.)

История с поглед в бъдното
Георги Николов

(изтегляния 422 от 15.12.2016 г.)

Монография с научна и приложна стойност
Кристина Върбанова-Денчева

(изтегляния 432 от 15.12.2016 г.)

Три поеми, или единна стихотворна хроника
Георги Георгиев

(изтегляния 401 от 15.12.2016 г.)

Дневникът – опит да се лицезрем
Любомира Парижкова

(изтегляния 456 от 15.12.2016 г.)

Академик Аркадий Василиевич Соколов – панорама на равносметката
Александра Куманова

(изтегляния 433 от 15.12.2016 г.)

Монография за управление на знанието в библиотеката
Стела Георгиева

(изтегляния 527 от 15.12.2016 г.)

Единение на световете
Андреа Пандулис Емилиана Маркова

(изтегляния 549 от 15.12.2016 г.)