СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2015 / Том 17 / Брой 2

Статии

БИБЛИОГРАФИЯ НА СПИСАНИЕ „ИЗДАТЕЛ“ (продължение от бр. 1, 2015 г.)
Марияна Матова Александра Куманова
(изтегляния 375 от 15.12.2016 г.)

Спомени с бъдещ адрес
Георги Николов
(изтегляния 364 от 15.12.2016 г.)

Пътят към седемте небеса
Добринка Топалова
(изтегляния 380 от 15.12.2016 г.)

Ключът от каретата на папа Клементе ХI Две лисабонски истории
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 368 от 15.12.2016 г.)