СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2015 / Том 17 / Брой 2

Статии

БИБЛИОГРАФИЯ НА СПИСАНИЕ „ИЗДАТЕЛ“ (продължение от бр. 1, 2015 г.)
Александра Куманова Марияна Матова

(изтегляния 634 от 15.12.2016 г.)

Спомени с бъдещ адрес
Георги Николов

(изтегляния 578 от 15.12.2016 г.)

Пътят към седемте небеса
Добринка Топалова

(изтегляния 620 от 15.12.2016 г.)

Ключът от каретата на папа Клементе ХI Две лисабонски истории
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 633 от 15.12.2016 г.)