СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2015 / Том 17 / Брой 2

Статии

БИБЛИОГРАФИЯ НА СПИСАНИЕ „ИЗДАТЕЛ“ (продължение от бр. 1, 2015 г.)
Марияна Матова Александра Куманова
(изтегляния 344 от 15.12.2016 г.)

Спомени с бъдещ адрес
Георги Николов
(изтегляния 344 от 15.12.2016 г.)

Пътят към седемте небеса
Добринка Топалова
(изтегляния 362 от 15.12.2016 г.)

Ключът от каретата на папа Клементе ХI Две лисабонски истории
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 328 от 15.12.2016 г.)