СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Пътят на познанието (Представяне на международен научен сборник за библиосферата)


Автори:
Николай Василев

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


602 изтегляния от 15.12.2016 г.