СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

За хуманитарната библиография и за информационната среда – на международен научен форум


Автори:
Страници: -

Резюме:

About the presentation on the International scientific conference „Regular library and information education” of the Saint Petersburg state institute of culture (Saint Petersburg, 17-18 March 2016) of a main plenary report by Prof. DSc Alexandra Kumanova „Bibiographic integral of the teaching of bibliography (Genesis of the universal bibliography)”.


Ключови думи:

general bibliography – humanitarian bibliography – Genesis of the universal bibliography (ІІІ c. BC – ХХІ c.) – rhizome-reticular conception of Prof. Alexandra Kumanova, Dr. Habil, at international forum

Изтегляне


359 изтегляния от 15.12.2016 г.