СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2016 / Том 18 / Брой 1

Статии

Папа Йоан XXIII и неговата енциклика „Пачем ин терис”
Христо Пройков

(изтегляния 695 от 6.2.2017 г.)

Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал: центрове на праевропейската цивилизация в Русия
Александра Куманова Стоян Денчев Николай Василев Никола Казански

(изтегляния 828 от 6.2.2017 г.)

Публикационната активност като оценка на научните постижения
Руджеро Гиляревский

(изтегляния 696 от 6.2.2017 г.)

Отвъд синевата
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 572 от 6.2.2017 г.)