СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2016 / Том 18 / Брой 1

Статии

Папа Йоан XXIII и неговата енциклика „Пачем ин терис”
Христо Пройков

(изтегляния 531 от 6.2.2017 г.)

Експедиция във Воттоваара – Карелия и Аркаим – Урал: центрове на праевропейската цивилизация в Русия
Александра Куманова Стоян Денчев Николай Василев Никола Казански

(изтегляния 674 от 6.2.2017 г.)

Публикационната активност като оценка на научните постижения
Руджеро Гиляревский

(изтегляния 518 от 6.2.2017 г.)

Отвъд синевата
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 454 от 6.2.2017 г.)