СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Публикационната активност като оценка на научните постижения


Автори:
Руджеро Гиляревский

Страници: -

Резюме:


В статията се обсъждат изворите на съвременната политика за стимулиране на публикационната активност на учените, влиянието на тази политика върху съдбата на научните списания, възможността за оценяване на ефективността на научната дейност според количественни данни, свързани с издаването на списанията. Прави се извод за необходимостта от усъвършенстване на методите за оценяването на резултативността на научната работа. Тези методи трябва да се основават върху показатели, отчитащи цялата система на научната дейност, а не само броя на публикациите, които са краен етап на научното изследване. ГИЛЯРЕВСКИЙ Руджеро Сергеевич е филолог, специалист в областта на информатиката, научни и масови комуникации. Доктор на филологическите науки, професор, Заслужил деец на науката на Руската Федерация. Ръководител на научни изследвания по информатика във Всеруския институт за научна и техническа информация към Руската академия на науките (ВИНИТИ РАН).


Ключови думи:

publication activity of the scientist, efficiency of the research activity, results of the scientific work, role of the scientific journal, citation statistics

Изтегляне


801 изтегляния от 6.2.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (513) / Bulgaria  (36) / Canada  (1) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (2) / Europe  (1) / France  (1) / Germany  (53) / Poland  (4) / Portugal  (1) / Russian Federation  (11) / Sweden  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (6) / United Kingdom  (40) / United States  (122)