СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2016 / Том 18 / Брой 2

Статии

Значимо учебно пособие по теория на библиографията
Никола Казански
(изтегляния 410 от 15.5.2017 г.)

Тържествена епифания в Българската академия на науките
Салваторе Митов
(изтегляния 377 от 15.5.2017 г.)

За просвещението в съвременната информационна среда
Магдалена Гарванова
(изтегляния 464 от 15.5.2017 г.)

Изучаването на цивилизациите: път към истинската културна глобализация
Никола Казански Николай Василев Стоян Денчев Александра Куманова
(изтегляния 442 от 15.5.2017 г.)