СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2016 / Том 18 / Брой 2

Статии

Значимо учебно пособие по теория на библиографията
Никола Казански

(изтегляния 555 от 15.5.2017 г.)

Тържествена епифания в Българската академия на науките
Салваторе Митов

(изтегляния 511 от 15.5.2017 г.)

За просвещението в съвременната информационна среда
Магдалена Гарванова

(изтегляния 713 от 15.5.2017 г.)

Изучаването на цивилизациите: път към истинската културна глобализация
Александра Куманова Стоян Денчев Николай Василев Никола Казански

(изтегляния 627 от 15.5.2017 г.)