СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

FELIX QUI POTUIT RERUM COGNOSCERE CAUSAS Библиографска панорама на едно солидно книговедско и художествено-публицистично творчество: За 60-годишнината на проф. Лъчезар Георгиев


Автори:
Александра Куманова

Страници: -

Резюме:


Георгиева, Стела. Професор д-р Лъчезар Георгиев : биобиблиография = Professor Lachezar Georgiev, PhD : bibliography / състав. Стела Георгиева, Магдалина Миланова ; библиогр. ред. Даниела Върбанова. – София : Star Way, 2015 [в изд. каре: 2016]. – 312 с. Страници от биобиблиографията на проф. д-р Лъчезар Георгиев : предговор / автор: с. 5-12 ; Pages of the bibliography of Prof. Lachezar Georgiev : preface / author: с. 13–16. – Именен показалец, показалец на науч. публ. и публ. с краеведски характер, показалец на худож. и публицистични творби. ISBN 978-954-8685-25-2


Ключови думи:


Изтегляне


650 изтегляния от 15.5.2017 г.
Изтегляния по държави
NA (433) / Bulgaria  (2) / China  (3) / Cote D'Ivoire  (1) / France  (1) / Germany  (47) / Poland  (3) / Portugal  (1) / Russian Federation  (16) / Senegal  (1) / Sweden  (4) / Turkey  (3) / Ukraine  (5) / United Kingdom  (21) / United States  (109)