СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2017 / Том 19 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 462 от 2.10.2017 г.)

CONTENTS

(изтегляния 495 от 2.10.2017 г.)

Капки от Ниагара в българската книжнина
Георги Николов

(изтегляния 455 от 2.10.2017 г.)

Изследване върху методиката на обучението по религия във ВУЗ
Жоржета Назърска Светла Шапкалова

(изтегляния 452 от 2.10.2017 г.)

Библиографският вектор на хуманитарната цивилизация
Стоян Денчев

(изтегляния 522 от 2.10.2017 г.)

ПРОЩАЛНО СЛОВО за професор д.ф.н. Георги Василев
Кристина Върбанова-Денчева

(изтегляния 981 от 2.10.2017 г.)