СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2017 / Том 19 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 570 от 2.10.2017 г.)

CONTENTS

(изтегляния 619 от 2.10.2017 г.)

Капки от Ниагара в българската книжнина
Георги Николов

(изтегляния 583 от 2.10.2017 г.)

Изследване върху методиката на обучението по религия във ВУЗ
Жоржета Назърска Светла Шапкалова

(изтегляния 588 от 2.10.2017 г.)

Библиографският вектор на хуманитарната цивилизация
Стоян Денчев

(изтегляния 663 от 2.10.2017 г.)

ПРОЩАЛНО СЛОВО за професор д.ф.н. Георги Василев
Кристина Върбанова-Денчева

(изтегляния 1186 от 2.10.2017 г.)