СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2017 / Том 19 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 248 от 2.10.2017 г.)

CONTENTS
(изтегляния 318 от 2.10.2017 г.)

Капки от Ниагара в българската книжнина
Георги Николов
(изтегляния 270 от 2.10.2017 г.)

Изследване върху методиката на обучението по религия във ВУЗ
Светла Шапкалова Жоржета Назърска
(изтегляния 256 от 2.10.2017 г.)

Библиографският вектор на хуманитарната цивилизация
Стоян Денчев
(изтегляния 343 от 2.10.2017 г.)

ПРОЩАЛНО СЛОВО за професор д.ф.н. Георги Василев
Кристина Върбанова-Денчева
(изтегляния 631 от 2.10.2017 г.)