СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2017 / Том 19 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 405 от 2.10.2017 г.)

CONTENTS

(изтегляния 438 от 2.10.2017 г.)

Капки от Ниагара в българската книжнина
Георги Николов

(изтегляния 390 от 2.10.2017 г.)

Изследване върху методиката на обучението по религия във ВУЗ
Жоржета Назърска Светла Шапкалова

(изтегляния 393 от 2.10.2017 г.)

Библиографският вектор на хуманитарната цивилизация
Стоян Денчев

(изтегляния 464 от 2.10.2017 г.)

ПРОЩАЛНО СЛОВО за професор д.ф.н. Георги Василев
Кристина Върбанова-Денчева

(изтегляния 855 от 2.10.2017 г.)