СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Възможно ли е регулиране на автоматизираното профилиране чрез правото на собственост?


Автори:
Мартин Захариев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


674 изтегляния от 2.10.2017 г.