СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

ГРАФИКАТА НА МОДЕРНАТА ДЕТСКА КНИГА (Композиционни предизвикателства, визуални ефекти, илюстративни подходи)


Автори:
Лъчезар Георгиев

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


870 изтегляния от 2.10.2017 г.