СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Нови учебници по общо библиографознание – нови приноси към модерното професионално израстване на библиографите в България


Автори:
Диана Ралева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


555 изтегляния от 2.10.2017 г.