СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Изследване върху методиката на обучението по религия във ВУЗ


Автори:
Жоржета Назърска
Светла Шапкалова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


422 изтегляния от 2.10.2017 г.