СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Специфични особенности при воденето но преговори в мултикултурна бизнес среда


Автори:
Христина Богова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


3025 изтегляния от 2.10.2017 г.