СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1995 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 323 от 1.2.2018 г.)

Информацията е най-ценната стока (Интервю)
Таня Тодорова

(изтегляния 438 от 1.2.2018 г.)

Актуален проблем на динамичното всекидневие
Татяна Дерменджиева Константина Недкова

(изтегляния 373 от 1.2.2018 г.)

Съдбата на българския автор
Ани Гергова

(изтегляния 355 от 1.2.2018 г.)

Библиофилско издателство "Ликовски"
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 558 от 1.2.2018 г.)

Издателска дейност с традиции и принос
Александър Маринов

(изтегляния 361 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 414 от 1.2.2018 г.)

Библиографията

(изтегляния 631 от 1.2.2018 г.)