СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1995 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 514 от 1.2.2018 г.)

Информацията е най-ценната стока (Интервю)
Таня Тодорова

(изтегляния 645 от 1.2.2018 г.)

Актуален проблем на динамичното всекидневие
Татяна Дерменджиева Константина Недкова

(изтегляния 568 от 1.2.2018 г.)

Съдбата на българския автор
Ани Гергова

(изтегляния 539 от 1.2.2018 г.)

Библиофилско издателство "Ликовски"
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 787 от 1.2.2018 г.)

Издателска дейност с традиции и принос
Александър Маринов

(изтегляния 572 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 623 от 1.2.2018 г.)

Библиографията

(изтегляния 963 от 1.2.2018 г.)