СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1995 / Том 2 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 420 от 1.2.2018 г.)

Информацията е най-ценната стока (Интервю)
Таня Тодорова

(изтегляния 558 от 1.2.2018 г.)

Актуален проблем на динамичното всекидневие
Татяна Дерменджиева Константина Недкова

(изтегляния 480 от 1.2.2018 г.)

Съдбата на българския автор
Ани Гергова

(изтегляния 449 от 1.2.2018 г.)

Библиофилско издателство "Ликовски"
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 676 от 1.2.2018 г.)

Издателска дейност с традиции и принос
Александър Маринов

(изтегляния 480 от 1.2.2018 г.)

Рецензии

(изтегляния 526 от 1.2.2018 г.)

Библиографията

(изтегляния 823 от 1.2.2018 г.)