СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1995 / Том 2 / Брой 2

Статии

Съдържание
(изтегляния 222 от 1.2.2018 г.)

Съдбата на българския автор
Ани Гергова
(изтегляния 214 от 1.2.2018 г.)

Формиране на издателските центрове в България
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 465 от 1.2.2018 г.)

Книгата и децата
Константина Недкова
(изтегляния 234 от 1.2.2018 г.)

Меморандум
(изтегляния 209 от 1.2.2018 г.)

Образование и просвета на българите в Браила (XIX–XX в.)
Евлоги Данков
(изтегляния 245 от 1.2.2018 г.)

Човешката душа е самотна птица
Евлоги Данков
(изтегляния 231 от 1.2.2018 г.)

Издателски вести
(изтегляния 212 от 1.2.2018 г.)