СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 1995 / Том 2 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 457 от 1.2.2018 г.)

Съдбата на българския автор
Ани Гергова

(изтегляния 476 от 1.2.2018 г.)

Формиране на издателските центрове в България
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 867 от 1.2.2018 г.)

Книгата и децата
Константина Недкова

(изтегляния 511 от 1.2.2018 г.)

Меморандум

(изтегляния 457 от 1.2.2018 г.)

Образование и просвета на българите в Браила (XIX–XX в.)
Евлоги Данков

(изтегляния 524 от 1.2.2018 г.)

Човешката душа е самотна птица
Евлоги Данков

(изтегляния 496 от 1.2.2018 г.)

Издателски вести

(изтегляния 461 от 1.2.2018 г.)