СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2018 / Том 20 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 485 от 9.5.2018 г.)

Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия
Стела В. Георгиева

(изтегляния 688 от 9.5.2018 г.)

Иновации в печатните комуникации
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 3064 от 9.5.2018 г.)

Български пера в Австралия – кратък обзор
Георги Николов

(изтегляния 565 от 9.5.2018 г.)

Две монографии с научни приноси и практическа приложимост
Стела В. Георгиева

(изтегляния 524 от 9.5.2018 г.)

Марко Поло, безсмъртно е твоето море ...
Георги Николов

(изтегляния 599 от 9.5.2018 г.)

Феноменът на Умберто Еко и библиографирането му
Александра Куманова

(изтегляния 642 от 9.5.2018 г.)