СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2018 / Том 20 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 673 от 9.5.2018 г.)

Книжната индустрия в Германия, Скандинавските страни и Италия
Стела В. Георгиева

(изтегляния 916 от 9.5.2018 г.)

Иновации в печатните комуникации
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 3724 от 9.5.2018 г.)

Български пера в Австралия – кратък обзор
Георги Николов

(изтегляния 748 от 9.5.2018 г.)

Две монографии с научни приноси и практическа приложимост
Стела В. Георгиева

(изтегляния 709 от 9.5.2018 г.)

Марко Поло, безсмъртно е твоето море ...
Георги Николов

(изтегляния 813 от 9.5.2018 г.)

Феноменът на Умберто Еко и библиографирането му
Александра Куманова

(изтегляния 844 от 9.5.2018 г.)