СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2018 / Том 20 / Брой 2

Статии

Съдържание

(изтегляния 1359 от 23.11.2018 г.)

Модерните тенденции при маркетинга на френската книга
Стела В. Георгиева

(изтегляния 734 от 23.11.2018 г.)

Съвременните будители и информационната среда – XXI век
Събина Ефтимова

(изтегляния 686 от 23.11.2018 г.)

Книги, студии и поредици по военна психология 1938–1946 г
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 831 от 23.11.2018 г.)

Майсторски клас по библиография в УниБИТ
списание „Издател"

(изтегляния 698 от 23.11.2018 г.)

Трима професори за книгата в Бургас
списание „Издател"

(изтегляния 684 от 23.11.2018 г.)

Драматични събития и просветление в душите
Стела Валериева

(изтегляния 654 от 23.11.2018 г.)

Валета и сянката на Свети Павел
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 811 от 23.11.2018 г.)

In Memoriam Сбогуване с проф. Д-р Елена Георгиева
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 721 от 23.11.2018 г.)