СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Компетентностите на бъдещите издатели и предизвикателствата за образователните модели на Университета по библиотекознание и информационни технологии


Автори:
Кристина Върбанова-Денчева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


558 изтегляния от 23.11.2018 г.