СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични норми и изисквания към сътрудниците на списание „Издател“


Автори:
Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


320 изтегляния от 23.11.2018 г.