СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

PARADIGMA QUARTUM (Образци на създаване и осмисляне на книгата в четири стъпки на обхват на библиосферата)


Автори:
Александра Куманова

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


582 изтегляния от 23.11.2018 г.