СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Модерните тенденции при маркетинга на френската книга


Автори:
Стела В. Георгиева

Страници: -

Резюме:


Ключови думи:


Изтегляне


359 изтегляния от 23.11.2018 г.