СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Развитото гражданско общество облагородява и отделната личност.Интервю на Георги Н. Николов с поетесата и преводачка от шведски Свежа Дачева


Автори:
Свежа Дачева

Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


532 изтегляния от 23.11.2018 г.