СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Етични норми и изисквания към сътрудниците на списание „Издател“


Автори:
Страници: -

Резюме:Ключови думи:


Изтегляне


682 изтегляния от 23.11.2018 г.
Изтегляния по държави
NA (468) / Bulgaria  (10) / China  (4) / Cote D'Ivoire  (2) / Germany  (32) / Norway  (1) / Portugal  (1) / Romania  (1) / Russian Federation  (13) / Senegal  (3) / Sweden  (11) / Turkey  (28) / Ukraine  (8) / United Kingdom  (9) / United States  (91)