СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2002 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 472 от 1.2.2018 г.)

Маркетингът на интелектуалната собственост
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 651 от 1.2.2018 г.)

Безшумното, но голямо дело на Панайот Кършовски
Христо Медникаров

(изтегляния 583 от 1.2.2018 г.)

Работехме в полза на българската книжовност (Интервю)
Пенка Гърбузанова

(изтегляния 528 от 1.2.2018 г.)

Книжната продукция на еленските краеведи
Христо Медникаров

(изтегляния 850 от 1.2.2018 г.)

Издания на издатели на Виктор Юго в България (1878–1944 г.)
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 1333 от 1.2.2018 г.)

Каменната тесла е личен нож!
Васил Узунов

(изтегляния 491 от 1.2.2018 г.)

Легенди за Червен бряг
Стела Асенова

(изтегляния 819 от 1.2.2018 г.)