СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2002 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание

(изтегляния 362 от 1.2.2018 г.)

Маркетингът на интелектуалната собственост
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 472 от 1.2.2018 г.)

Безшумното, но голямо дело на Панайот Кършовски
Христо Медникаров

(изтегляния 444 от 1.2.2018 г.)

Работехме в полза на българската книжовност (Интервю)
Пенка Гърбузанова

(изтегляния 402 от 1.2.2018 г.)

Книжната продукция на еленските краеведи
Христо Медникаров

(изтегляния 680 от 1.2.2018 г.)

Издания на издатели на Виктор Юго в България (1878–1944 г.)
Лъчезар Георгиев

(изтегляния 1006 от 1.2.2018 г.)

Каменната тесла е личен нож!
Васил Узунов

(изтегляния 370 от 1.2.2018 г.)

Легенди за Червен бряг
Стела Асенова

(изтегляния 700 от 1.2.2018 г.)