СПИСАНИЕ "ИЗДАТЕЛ"
ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" - УНИВЕРСИТЕТСКО ИЗДАТЕЛСТВО

Издател, 2002 / Том 4 / Брой 1

Статии

Съдържание
(изтегляния 219 от 1.2.2018 г.)

Маркетингът на интелектуалната собственост
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 298 от 1.2.2018 г.)

Безшумното, но голямо дело на Панайот Кършовски
Христо Медникаров
(изтегляния 277 от 1.2.2018 г.)

Работехме в полза на българската книжовност (Интервю)
Пенка Гърбузанова
(изтегляния 231 от 1.2.2018 г.)

Книжната продукция на еленските краеведи
Христо Медникаров
(изтегляния 425 от 1.2.2018 г.)

Издания на издатели на Виктор Юго в България (1878–1944 г.)
Лъчезар Георгиев
(изтегляния 708 от 1.2.2018 г.)

Каменната тесла е личен нож!
Васил Узунов
(изтегляния 223 от 1.2.2018 г.)

Легенди за Червен бряг
Стела Асенова
(изтегляния 494 от 1.2.2018 г.)